Stitek MU Central Library - Faculty of Science MU logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Opening hours

Mon - Thu: 8 am – 6 pm open

Fri: 8 am – 3 pm

Telephone

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Home Site map Aleph Library catalogue Contact
Čeština

Current information about services in library

O knihovně

Fotogalerie

2013

Jedinečnost pozemské přírody z pohledu evoluční ontologie - 29. 4. 2013

K příležitosti Dne Země se v pondělí 29. dubna 2013 konala v Atriu Ústřední knihovny PřF přednáška Mgr. Marka Timka, Ph.D. „ Jedinečnost pozemské přírody z pohledu evoluční ontologie“.

Plakát

Den pro informační vzdělávání - 10. 12. 2013

Technologie ve vzdělávání (10.00 - 15.00 hod.). Objevte užitečnost mobilních aplikací, které využijete při studiu ve své budoucí praxi i osobním životě. Na tabletech a čtečkách můžete vyzkoušet přírodovědné e-booky! Čekají vás zajímavé a nejžádanější workshopy tohoto semestru.

MUST Week na MU 2013

2012

Nová klidová zóna

Výjezdní zasedaní září 2012

Týden informačního vzdělávání 2012

Biodiverzita a člověk 26. 4. 2012

Globální vymírání jako příčina ekologické krize, nebo jako její důsledek? Snižující se sociodiverzita jako "vedlejší" efekt globalizace? Lidská přirozenost vs. protipřírodní kultura? Jak to spolu souvisí? A souvisí to nějak s přežitím člověka? Zní vám to naléhavě? Přednáška Mgr. Marka Timka, Ph.D. se konala 26. dubna 2012 v Atriu Ústřední knihovny PřF.

Plakát

Video z přednášky Mgr. Marka Timka, Ph.D.

Záludné výběrové efekty a zářivé vyhlídky astronomie

V Ústřední knihovna PřF se uskutečnila dne 3. 4. 2012 přednáška RNDr. J. Grygara, CSc. a uvedení výstavy fotogafií "Zajímavá fyzika" prof. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D.

Slidy z přednášky dr. Grygara

Plakát

Video z přednášky prof. Mgr. Tomáše Tyce, Ph.D.

Video z přednášky RNDr. Jiřího Grygara CSc.

2011

Matematická soutěž říjen 2011

Matematická soutěž "Otestuj se a vyhraj knihu" Ian Stewart - Odsud až do nekonečna.
Dne 26. 10. 2011 v 11 hodin byl autorkou soutěžních otázek Mgr. Lenkou Macálkovou vylosován výherce.
Stal se jím Tibor Horváth…gratulujeme
Ostatní soutěžící, kteří na všechny otázky odpověděli správně a byli zařazeni do slosování (Jana Břízová, Michaela Dostálová, Juraj Nižňan, Petr Šatný, Jan Šmak).


Soutěžní formulář

Týden knihoven 2011

Ústřední knihovna PřF MU se zapojila do 15. ročníku celostátní akce Týden knihoven vyhlášené SKIP na období 3. – 9. října 2011, letošní motto znělo „15. kraj České republiky – kraj knihoven“.


Plakát 1: Celkový na celý týden
Plakát 2: Přednáška DML
Prezentace DML
Soutěžní formulář

Výstava "Zachraňme stromy!" - 4. - 30. 4. 2011


„Za každého počasí, v kteroukoli denní či noční hodinu snažím se dychtivě vnímat sebemenší záchvěv času a jako do kůry stromu vrýt si jej s užitkem do kůry mozkové; stát tam, kde se stýkají dvě věčnosti, minulost a budoucnost, což je přesně přítomný okamžik; cítit pod chodidly ono rozhraní.“ (H. D. Thoreau)

Marek Timko: Lesní cesta jako cesta k sobě?


Březen - měsíc čtenářů 2011

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU se zapojila do celostátní akce „BMČ - 2011“. Pro naše uživatele jsme připravili následující program:

  • od 1. 3. – 4. 4. 2011 vyhlašujeme soutěž o DVD „Atlas krajiny ČR“ (formulář k dispozici na webu ÚK PřF a v prostorách knihovny)
  • dne 7. 3. 2011 ve 13 hodin zahajujeme II. část výstavy „Atlas krajiny ČR“; odborné slovo pronese Ing. arch. Karel Kuča a Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.
  • dne 29. 3. 2011 ve 14 hodin pořádáme v aule PřF Kotlářská přednášku RNDr. Jiřího Grygara na téma „Nad pampou sa blýska: kosmické záření rekordních energií“.
BMČ 2011 Plakát | Grygar Plakát

Losování o DVD "AK ČR"

Přednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc.

Výstava "Atlas krajiny ČR" - II. část 7. 3. - 1. 4. 2011

Výstava "Atlas krajiny ČR" - I. část 8. 2. - 4. 3.2011

Výstava "Země očima DPZ" 1. 12. 2010 - 15. 1. 2011

Ústřední knihovna PřF ve spolupráci s Geografickou knihovnou UK Praha uspořádala výstavu "Země očima DPZ", která se uskutečnila od 1.12. 2010 do 15. 1. 2011 ve vestibulu Ústřední knihovny PřF MU v areálu Kotlářská.

Pozvánka
Plakát
Burza


2010

Týden knihoven 2010

Ústřední knihovna PřF MU se opět zapoila do celostátní akce již 14. ročníku Týdne knihoven, která proběhla od 4. do 10. října 2010.

Plakát


Open Access Week 18. - 24. 10. 2010

V týdnu 18. - 24. října 2010 proběhla celosvětová akce Open Access Week.
Do této akce se zapojila i Ústřední knihovna PřF a uspořádala přednášku RNDr. Miroslava Bartoška CSc. na téma
Open acces - otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu.

Program:
• hlavní myšlenky a postupy Open Access - Vědecké poznatky by měly být dostupné bezplatně a bez omezení všem
• současný stav Open Access
• postoj Masarykovy univerzity k Open Access

Plakát1
Plakát2
Prezentace(.pdf, .ppt)


Video z přednášky Open Access

Výjezdní zasedání 2010

Týden před obvykle hektickým začátkem semestru jsme jeli načerpat síly na tradiční výjezdní zasedání. Tentokrát jsme navštívili Kralice nad Oslavou s Památníkem Bible kralické, kde jsme vyslechli poutavý výklad o historii zdejší tiskárny Jednoty bratrské a zhlédli expozici Labyrint života Jana Amose Komenského. Poté jsme se příjemnou procházkou lesní oborou přesunuli k zámku v Náměšti nad Oslavou a absolvovali jeho prohlídku. Výjezd jsme zakončili diskuzí nad knihovnickými tématy při obědě v zámecké restauraci.


Březen - měsíc čtenářů 2010

V rámci celostátní akce BMČ - 2010, do které se Ústřední knihovna PřF zapojila, jsme pro Vás měli připravený následující program.
• v týdnu od 22.3.-26.3.2010 "Bazar ztrát a nálezů" aneb co se všechno našlo za ta léta v knihovně
• v úterý 30.3.2010 v 10 hodin se v aule areálu Kotlářská uskutečnila přednáška Jiřího Grygara na téma "Úspěchy a problémy teorie velkého třesku"
• v úterý 30.3.2010 "Den otevřených dveří", spojený s výstavou fotografií Dalibora Hanžla a ukázkou historického fondu


BMČ 2010 Plakát
Grygar Plakát

Ukázka historického fondu

Den otevřených dveří

Video z přednášky RNDr. Jiřího Grygara CSc.

2009

Týden knihoven 2009

ÚK PřF se stejně jako v loňském roce zapojila do celostátní akce organizované SKIP „Týden knihoven“. V knihovně byly pro uživatele připraveny tyto aktivity:
• Během celého týdne jsme čtenářům prominuly poplatky z prodlení za nevrácené knihy.
• V úterý 6. října v 18 hod. se v aule areálu Kotlářská uskutečnila přednáška Vladimíra Štefla na téma „Astronomie včera a dnes, aneb střípky z historie astronomie“.
• Na webových stránkách Ústřední knihovny jsme s kolegy připravili ke spuštění video „Poprvé knihovně, aneb jak na to“, které uživatele provede našimi poskytovanými službami.
• „Knižní bazar“ – k rozebrání byly připraveny odepsané knihy z oborů matematika, geologie, geografie.


Výjezdní zasedání 12. 6. 2009

Součástí výjezdního zasedání byla především exkurze do Městské knihovny Moravský Krumlov, kde jsme měli možnost nahlédnout do organizace práce v jiném, než akademickém typu knihovny. V podrobném výkladu vedoucí knihovny jsme se dozvěděli informace o její dlouholeté činnosti a poskytovaných službách. Navštívili jsme také "Slovanskou epopej" malíře Alfonse Muchy a místní Židovský hřbitov.


Výstava k 90. výročí Masarykovy univerzity - duben - červen 2009

Výstava "Věda a výzkum na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v době jejího založení a dnes", instalovaná v Ústřední knihovně prezentovala 6 vědních oborů na MU: Biologii, Chemii, Fyziku, Geologii, Geografii a Matematiku. Populárním způsobem se zde představila oblast vědy a výzkumu v době vzniku MU až po současnost (vědecké osobnosti a jejich vědní obory, laboratoře).


Den absolventů - 30. 5. 2009

V rámci celouniverzitního dne absolventů, který probíhal po celé MU, byl zajištěn i program pro návštěvníky Ústřední knihovny. Ve vstupních prostorách všechny přítomné zaujala především výstava "Věda a výzkum na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v době jejího založení a dnes". Společně s kolegy jsme zajistili prohlídku všech prostorů knihovny a výstavu historického fondu oborových sbírek ÚK. Na jednotlivých studovnách byly připraveny na ukázku vybrané diplomové práce z různých časových období, nazvané "Běh času" v absolventských pracích". V malé studovně se během celého dne promítalo propagační video o Ústřední knihovně.