Stitek MU Central Library - Faculty of Science MU

Opening hours

The library is in summer holiday mode

Mon - Fri: 9 am – 3 pm open

Telefon

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Home Site map Library catalogue Contact
Čeština

Library collection

Call numbers

Floor Call numbers Category
First floor 0 Všeobecnosti. Počítačová věda. Knihovnictví. Příruční literatura
1/3 Filozofie. Psychologie. Náboženství a společenské vědy
4 Jazyk. Lingvistika. Literatura
54 Chemie
572 Antropologie
58 Botanika. Cytologie. Parazitologie. Mikrobiologie
6 Aplikované vědy. Technika. Zemědělství
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum
53 Fyzika
Second floor 55 Geologie. Geografie

How to find maps

Example:

Zobrazeni formuláře pokročilého vyhledávání na katalog.muni.cz: 
            Do pole hledat napište 03-431, ve druhém poli vyberte název; typ dokumentu: Mapa; Knihovna: Přírodovědecká fakulta

Large format maps

Call number example:

map
shortcut
  scale   map
type
  sheet
number
MP - 25 - GL   2241
Mapy geologické 1 : 25 000 MP-GL Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 MP-GC
Mapy geologické 1 : 50 000MP-GL Mapy chráněných území 1 : 100 000 MP-CH
Mapy hydrogeologické 1 : 50 000 MP-HG Mapy inženýrskogeologického rajonování 1 : 50 000 MP-IGR

+ vysvětlivky VY-50 IGR

Mapy geochemie povrchových vod 1 : 50 000 MP-PV Mapy geofaktorů – významných krajinných jevů MP-KJ
Mapy geofaktorů – střety zájmu 1 : 50 000 MP-SZ Ložiska nerostných surovin MP-LNS
Mapy půdní 1 : 50 000 MP-PD Mapy půdně interpretační 1 : 50 000 MP-PI

Compound maps

559.5 Geologické mapy a atlasy holdings in catalogue
559.51 Geologické mapy ČR a SR holdings in catalogue
559.52 Geologické mapy zahraniční holdings in catalogue