Stitek MU Central Library - Faculty of Science MU logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Opening hours

Mon - Thu: 8 am – 4 pm open

Fri: 8 am – 3 pm

Telephone

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Home Site map Aleph Library catalogue Contact
Čeština

Current information about services in library

Library collection

Call numbers

1/3 Filozofie. Psychologie. Náboženství a společenské vědy

1Filozofie
159.9Psychologie
16Logika.
17Morální filozofie. Etika. Praktická filozofie. Individuální etika. Sociální etika. Rodinná morálka. Profesní etika.
2Náboženství. Teologie
3Společenské vědy
30Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie
316Sociologie
32Politika
327Mezinárodní politické vztahy. Světová politika. Mezinárodní politika. Zahraniční politika.
33Ekonomické vědy. Ekonomika.
34Právo. Právní věda. Zákonodárství.
36Zajištění duševních a materiálních životních potřeb. Sociální práce. Sociální pomoc. Bydlení. Pojištění.
37Výchova. Vzdělávání. Vyučování. Volný čas
371Organizace výchovné a vzdělávací soustavy. Vyučovací metody a postupy.
373/378Všeobecné vzdělávací školství. Druhy škol.
378Vysoké školy. Univerzity
379.8Využití volného času